Přístroje pro stanovení nepropustnosti pro vzduch u nános. textilu dle PND 44-910-07

Zkušební těleso se upne do kruhových čelistí a na vzorek se nalije destilovaná voda do výšky cca10 mm. Zespodu je vzorek zatěžován tlakem vzduchu a sleduje se, zda vzorkem neproniká vzduch – jsou vidět bubliny. Objeví-li se při daném tlaku vzduchu bubliny, považuje se vzorek za propustný. Dodáno do Gumotexu Břeclav.

Detailní popis v PDF

Kategorie: Štítek: