Zařízení pro stanovení antistatických vlasností dle PV 3977 Volkswagen

Toto zařízení provádí test antistatických vlastností plastových dílů a panelů z hlediska kvalitativního i kvantitativního. Cílem tohoto testu je hodnotit schopnost dílů vybíjet elektrostatický náboj. Účelem této specifikace je umožnit vyhodnocení možného vlivu znečištění v kterémkoliv stupni provozu. Nabíjení – proces nanášení elektrostatického náboje na povrch použitím elektrody.

Detailní popis v PDF

Kategorie: Štítek: