Přístroj pro zkoušky dle ČSN EN 20811 a stanovení vodotěsnosti dle ČSN EN 1928

Jiná provedení.