Triboelektrické nabíjení dle ČSN EN 1149-3

Přístroj pro stanovení elektrostatických vlastností ochranných oděvů. Metoda zkoušení pro měření snížení náboje 1. Zkoušený materiál je nabit třením na válcových tyčích, nasazených na běžícím kluzném sběrači. Intenzita elektrického pole náboje generovaného na zkoušeném materiálu je sledována a zaznamenávána přístrojem pro měření elektrostatického pole, připojenému k PC s příslušným programem pro vyhodnocení měření. Dodáno do firmy Spolsin, KIVANC Turecko.

Detailní popis v PDF

Kategorie: Štítek: