Přístroj pro stanovení odolnosti textilií proti pronikání vody – dle ČSN EN 20811 a EDANA 120.1-80