Přípravek pro stanovení plastické a elastické deformace dle VDA 675 218

Pro elastomerové konstrukční prvky v motorových vozidlech. Dodáno do ISOBAST Moravské Budějovice.

Detailní popis v PDF

Kategorie: Štítek: