Přístroje pro stanovení odrazové pružnosti lehčených polymerních materiálů

Dle ČSN EN ISO 8337 a K 6400:1997 Ocelová kulička dopadá na zkušební těleso z určité výšky a měří se výška odrazu. Dodáno do Rekticel Mladá Boleslav, BDI Zvolen a Univerzity T.Bati Zlín.