Přístroj pro stanovení tuhosti v ohybu dle DIN 5336

Zkušební těleso o rozměrech 25 x 250 mm je taženo pomocí posunovače po podkladu do té doby, až konec zkušebního tělesa protne plochu o sklonu 41,5°. Měří se délka převislého konce zkušebního tělesa.