Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou

Dle ČSN EN 60696-2-10, ČSN EN 60696-2-11, ČSN EN 60696-2-12, ČSN EN 60696-2-13. Jedná se o požární zkoušku používající bezplamenný zdroj zapálení. Žhavá smyčka je specifikovaná smyčka z odporového drátu, která se elektricky zahřívá na specifikovanou teplotu. Hrot žhavé smyčky se na specifikovanou dobu přivede do kontaktu se vzorkem a provede se řada pozorování a měření (podle konkrétního zkušebního postupu).

Detailní popis v PDF