Zkušebna hadic VW TL 523 61

Slouží pro stanovení odolnosti hadic proti působení tepla a pulzujícího tlaku dle VW TL 523 61.Zařízení se používá např. pro zkoušky hadic pro automobilový průmysl (hadice pro chladící systém). Záznam zkoušky je prováděn automaticky. Dodáno do Avonu Rudník. Další různé zkušebny hadic byly dodány do Škody Mladá Boleslav a Optimitu Odry.

Kategorie: Štítek: