Simulace pohybu nábytkové nožky dle ČSN EN 424

Zařízení je určeno pro zjišťování odolnosti pružné podlahové krytiny vůči mechanickému namáhání, způsobené pohybem nábytkové nožky. Odolnost podlahové krytiny vůči pohybu nábytkové nožky při zvoleném zatížení se vyhodnocuje jako zkoušení hladkosti povrchu, poškození povrchu, tvorba zářezů a vznikání hran.

Kategorie: Štítek: