Flexometr BALLY dle ČSN 793885 a ISO 17694

Slouží pro stanovení odolnosti proti únavě při opakovaném ohýbání za nízké teploty dle ČSN 793885, DIN EN ISO 5402, DIN EN ISO 17694. Obdobné normy: I.U.P.20, BS 3144, NF G 62-010-82, DIN 53351-83. Výsledkem zkoušky je slovní popis vzhledu zkušebního tělesa po stanoveném počtu cyklů ohýbání při stanovené konstantní teplotě. Dodáno do Vipotest Partizánské, VTUO Brno, Technoplast Chropyně, Univerzita T. Bati Zlín.