Přístroj pro stanovení odolnosti pryže proti porušení za nízkých teplot – provedení s chlazením kysličníkem uhličitým CO2

Dle ČSN 62 15 54 a ISO 812 Slouží pro zjišťování nejnižší teploty zkušebních těles z pryže nebo plastu, při které se pryž při ohybu neporuší. vYchlazená zkušební tělesa jsou při zkoušce ohýbána nárazníkem. Dodáno např. do ITC Zlín, Vojenský výzkumný ústav ochrany Brno, Geyer Hosaja Polsko, Gumokov Hradec Králové, AVON Rudník, Vegum Dolné Vestenice, VTUO Brno.