Rourová pec

Podstatou zkoušky je spálení vzorku kaučukové směsi nebo pryže v křemenné trubici při vysoké teplotě a následnou analýzou plynů stanovit veškerou síru bez ohledu na její chemickou formu. Dodáno do Barum Otrokovice.