Přístroj pro stanovení odolnosti proti vzniku a růstu trhlin prolamováním de Matia

Dle ČSN 621488 a ISO 132. Při zkoušce se zkušební tělesa ve tvaru pásků cyklicky ohýbají a sleduje se počet ohybů do vzniku poškození. Dodáno do Vegum Dolné Vestenice a Istrochem Bratislava, Rubena Náchod. Teplota v komoře -20°C až +120°C.