Zařízení pro měření délky klínových řemenů

Dle DIN 7753 a DIN 2215. Slouží k měření délek klínových řemenů od 0,4 m do 15 m. Vyhodnocení měření probíhá automaticky. Řemeny se tímto způsobem nejenom kontrolují, ale i třídí do sad. Měřičky byly dodány do firmy Mitas Zlín.