Plynopropustnost membrán

Měřící cely slouží pro stanovení plynopropustnosti membrán dle metody popsané v ČSN 640115 a EN ISO 2556 – obdobná norma ISO 2782. Průběh měření je zaznamenán a vyhodnocen pomocí PC. Dodáno do UTB Bati Zlín.

Detailní popis v PDF