Zařízení pro stanovení tepelného smrštění kordů

Dle ASTM D 4974, D 5591 a EN 13844. Slouží pro automatizované stanovení tepelného smršťování. Změna délky při dané napínací síle, nebo při konstantní délce změna síly. Zkušební vzorek je vystaven zadané teplotě po danou dobu.

Detailní popis v PDF