Komora pro stanovení vznětlivosti při vystavení přímého působení plamenem

Dle EN ISO 11925-2, DIN 4102-1B2, DIN 50 050 a DIN 50051.

Detailní popis v PDF