BYSTA – Sheffieldská hlava dle ČSN EN 136

Slouží pro stanovení koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu a dýchacího odporu ochranné masky. Bysta zhotovena dle antropologického průzkumu (velikost 2) dodáno do VTUO Brno

Kategorie: Štítek: