Botnací stanice

Slouží pro stanovení odolnosti proti působení kapalin dle ČSN 621510, 640242, ISO 175, 1817. Přístroj je konstruován tak, že umožňuje dlouhodobou expozici polymerních materiálů v kapalných prostředích (např. oleje, paliva, roztoky kyselin, zásad apod.). Dodáno do Avon Rudník.