Přístroj pro stanovení odolnosti hadic proti odírání dle ISO 6945

Hadice je nasunuta na válcový trn a na ni je přitláčen danou silou kovový jezdec. Jezdec vykonává přímočarý vratný pohyb. Sleduje se poškození hadice při daném zatížení a daném počtu cyklů. Dodáno do Semperfexu Optimit Odry a Semperit Technische produkte Wimpasing Rakousko.

Kategorie: Štítek: