Přístroje pro stanovení pevnosti textilií v hydraulickém protržení – membránová metoda dle ČSN EN ISO 13938-1

Přístroj je určen pro zkoušku pevnosti v protržení a roztažení výrobku. Podstatou zkoušky je namáhání vzorku textilie tlakem vody a záznam tlaku, při kterém se vzorek poruší. Tato zkouška je vhodná pro hodnocení výrobků, které jsou při používání vystaveny namáhání tlakem kapalin, nebo plynů, například membrány čerpadel, membrány průtokoměrů, filtrační textilie atd. Přístroj je vybaven upínacími kroužky o vnitřních průměrech: 79,8 mm, 112,8 mm, 35,7 mm, 30,5 mm. Maximální tlak čerpadla je 1 MPa. Přístroj byl dodán do ITC Zlín.