Přístroj pro stanovení setřesného objemu dle ČSN ISO 787-11