Přístroj pro stanovení penetrace kapalných chemikálií dle normy EN ISO 6530

Změřený objem kapaliny se nechá stékat po textilii vložené do žlabu polokruhového tvaru. Stanovuje se podíl kapaliny, která pronikla zkoušeným materiálem a který byl odpuzen jeho povrchem. Dodáno do Saudské Arábie.

Kategorie: Štítek: