Přístroj pro stanovení odolnosti pryže nebo plastů proti porušení za nízkých teplot – provedení s chlazením kysličníkem uhličitým CO2 dle ČSN 621554

Slouží pro zjišťování nejnižší teploty zkušebních těles z pryže, při které se pryž při ohybu neporuší. Dodáno do Gumokov Hradec Králové, Avon Rudník, Vegum Dolné Vestenice, VTÚO Brno, ITC Zlín, Geyer Hosaja Polsko.