Komora pro stanovení odolnosti plastových folií proti hořlavosti dle ČSN 640 757

Zařízení slouží ke stanovení zapalitelnosti a rychlosti hoření plastů ve formě folií. Plamen působí na těleso jen po stanovenou dobu a sleduje se, zda se folie zapálila, případně rychlost a způsob hoření. Dodáno do ITC Zlín.