Přístroj pro stanovení elektrostatických vlastností ochranných oděvů dle ČSN EN 1149-3 – Metoda zkoušení 2

Zkoušený materiál je nabit indukčním účinkem. Intenzita elektrického pole náboje generovaného na zkoušeném materiálu je sledována a zaznamenávána přístrojem pro měření elektrostatického pole, připojenému k PC s příslušným programem pro vyhodnocení měření.

Kategorie: Štítek: