Přístroj pro stanovení absorpce a desorpce vody v obuvnických stélkách dle ČSN EN ISO 20344

Zkušební těleso se umístní na mokrou základovou desku a je podrobeno opakovatelnému ohybu (podobným způsobem, jakým se ohýbá stélka v obuvi při chůzi). Horní povrch opatřen otvory, které umožňují, aby voda proudící plošinou zvlhčovala plochu stélky. Přístroj byl dodán do ITC Zlín a UTB Zlín.