Přístroj k hodnocení statikého a kinetického koeficientu tření folií z plastů dle PN Fatra a TAPPI 815 om-01

Koeficient tření je mírou relativní obtížnosti, se kterou se budou povrchy dvou folií po sobě klouzat. Statický koeficient – poměr tečné ( třecí ) síly, která právě stačí uvést povrchy obou materiálů do relativního pohybu po sobě, k normálové síle. Kinetický koeficient tření – poměr tečné (třecí) síly, která právě stačí udržet povrch jednoho materiálu v rovnoměrném relativním pohybu po povrchu druhého materiálu, k normálové síle.