Přípravek pro zkoušky odolnosti vůči působení ozonu za dynamických podmínek (příslušenství k ozonační komoře)

Je určen pro zkoušky odolnosti pryžových zkušebních těles proti působení ozónu za dynamických podmínek.