Kontrolní stůl – zkušebna membrán

Zařízení slouží ke kontrole membrán. Membrány se zkouší před vystřižením, tedy jako pás namotaný na špulce. Kontroluje se, zda v pásu není otvor. To se provádí tak, že se špulka převíjí, zespodu se membrána prosvěcuje diodami a shora čidlo registruje případný otvor. Dodáno do EFFBE Veliková.

Detailní popis v PDF