Zkušebna plynoměrů

Zkušebna slouží ke zkouškám plynoměrů (membrán). Plynoměry prochází vzduch a sledují se odchylky pří maximálním a při minimálním průtoku. Odchylky se sledují z dlouhodobého hlediska. Dodáno do firmy Movetech.

Detailní popis v PDF