Přístoj pro stanovení odolnosti membrán proti pronikání propanbutanu

Zkouška se provádí na membránách používaných do automobilů upravených na plyn – propan butan (dále jen PB). Zkoušená membrána se upne do přípravku, pod vzorek se napustí PB o stanoveném tlaku. Shora se přiloží sonda, která měří průnik PB. Dodáno do EFFBE Veliková.

Detailní popis v PDF