HDT – Přístroj pro stanovení teploty průhybu při zatížení dle ČSN EN ISO 75-1 a VST – Stanovení teploty měknutí dle ČSN EN ISO 306

Dodáno do UTB Zlín.