Formy pro zhotovování zkušebních těles

De Matia, FTF, HSTE, ZUG DRUCK, D66 mm – 10, krycí plechy forem a jiné.