Komora hořlavosti stavebních hmot

Komora je určena pro stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot laboratorní zkouškou, která je průkazní v oboru požární bezpečnosti staveb Dodáno např. do ITC Zlín.